unhcr

Utviklet av UNHCRs regionkontor for de baltiske og nordiske landene og produsert med økonomisk støtte fra Statoil.

Microsoft, Ericsson og Datareal AB har også gitt støtte til UNHCRs læremiddel ”Mot alle odds”.

Paregos AB har deltatt i konseptarbeidet, ytt bidrag til prosjektledelsen og programmert spillet.

TicTac Interactive AB har deltatt i i konseptarbeidet, utarbeidet manuskriptet og bearbeidet enkelte tekster.

Til norsk ved Erling Schøller.

© UNHCR 2005